girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Piscina (Traiani) Staw (104), zwany też Basenem Trajana, na Mons Oppius.
         
Piscina Traiani
Tak mógł wyglądać ten obiekt

Colle Oppio-k
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk