girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Pomerium Uznana za poświęconą linia granicy miasta, którą według tradycji wyznaczył Romulus bruzdą powstałą przez przeoranie pługiem ciągnionym przez woła i krowę (zwyczaj etruski). Na miejsce przyszłych bram pług podnoszono do góry. Pierwotna forma była kwadratowa (Roma Quadrata). Teren wewnątrz wyznaczonego terenu nazywał się urbs (miasto), na zewnątrz ager (pole). Bezpośrednio po obu stronach pomerium teren pozostawał niezamieszkały, zakaz był grzebania zwłok wewnątrz, również żołnierze, za wyjątkiem odbywania tryumfu, mieli zakaz wchodzenia do środka. Legendarna linia wyznaczona przez Romulusa ulegała zmianom za Sulli, później czynił to August, Klaudiusz, Wespazjan, Hadrian i Aurelian.

Roma Quadrata
         
Pomerium
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk