girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Pons Aelius (12) Most wybudowany w 134 r. n.e., by połączyć Pole Marsowe z Mauzoleum Hadriana. Most przerabiano w 1892 r. Obecnie most nazywa się Ponte S. Angelo.
 
 Pons Aelius                 Pons Aelius 4 


Pons Aelius             Pons Aelius 3

Ponte s. Angelo-k

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk