girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Pons Cestius (6) Wybudowany most łączący Zatybrze z wyspą Insula w roku 46 r. p.n.e. był restaurowany w 152 r. n.e. przez Antonina Piusa, a następnie przebudowany przez cesarza Gracjana w roku 368.

Pons Cestius2         Mons Cestius 3

 Pons Cestius          Pons Cestius 4

Ponte Cestio2-k

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk