girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Pons Fabricius (7) Most łączący wyspę na Tybrze, Insula, z Rzymem prawobrzeżnym, zbudowany w 62 r. p.n.e. Jest to jedyny most Rzymu, który od początku zachował się, poza bieżącymi naprawami, w stanie nienaruszonym od powstania.

Pons Fabricius 1       Pons Fabricius2

     Pons Fabricius        Pons Fabricius 3

Ponte Fabricio

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk