girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Pons Neronianus (11) Most wybudowany przez Nerona, był też nazywany Mostem Tryumfalnym.  Obecny most, prowadzący do Watykanu, nazywa się Ponte Vittorio Emanuele II.

Pons Neronianus       Ponte Vitt. Em. II

Ponte Vitt. Em. II

Ponte Vittorio Em.-k

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk