girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Pons Probi (3) Most wybudowany przez Probusa, był restaurowany przez cesarza Teodozjusza. Obecnie w tym miejscu brak mostu.

Pons Probi       Pons Probi2

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk