girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Pons Valentiniani (10) Nazywany Mostem Walentyniana był most wybudowany prawdopodobnie przez Karakallę, a przez Walentyniana i Walensa restaurowany. Obecnie w tym miejscu stoi Ponte Sisto.

Ponte Sisto

Ponte Sisto          Ponte Sisto 2

Ponte Sisto 3

STRONA GŁÓWNA

wietrzyk