girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Porta Ardeatina Brama Ardeatyńska w Murach Aureliana, zburzona ok. roku 1540. Obecnie są łuki w Murach Aureliana i z boku Posterula (Bramka).

Porta Ardeatina2     Porta Ardeatina3

Porta Ardeatina    Porta Ardeatina4
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk