girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Porta Aurelia Brama w Murach Aureliana na wzgórzu Ianiculus, zwana obecnie Porta S. Pancrazio.
     
Porta Aurelia

Porta Aurelia2     Porta Aurelia3
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk