girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Porta Caelimontana  Brama w Murach Serwiusza na wzgórzu Caelius, w miejsce której (z jej wykorzystaniem) w czasach Augusta stanął Łuk Dolabelli i Silanusa (Arcus Dolabellae et Silani).
     
Porta Caelimontana

     Porta Caelimontana   arco dolabellae et silani
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk