girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Porta Capena Brama Kapeńska w Murach Serwiusza, która została w okresie cesarstwa przekształcona w arkady podtrzymujące odnogę akweduktu Aqua Marcia, tzw. Rivus Herculaneus (Strumień Herkulański), prowadzący wodę na Awentyn.
     
Porta Caelimontana

Porta Capena     Porta Capena2
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk