girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Porta Esquilina Brama Eskwilińska w Murach Serwiusza, przekształcona przez Augusta w potrójny łuk Arcus Gallieni. Obecnie pozostał jeden łuk przy kościele Santi Vito e Modesto nieopodal Santa Maria Maggiore.
     
Porta Caelimontana

Porta Esquilina2     Porta Esquilina     Porta Esquilina3

s. vito e modesto
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk