girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Porta Flaminia Brama Flaminińska w Murach Aureliana, obecnie zwana Porta del Popolo na Piazza del Popolo.
     
Porta Flaminia

Porta Flaminia2

piazza del popolo

piazza del popolo

Piazza del Popolo
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk