girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Porta Labicana (Praenestina) Początkowo była to podwójna arkada łuku wybudowanego przez Klaudiusza dla podtrzymywania akweduktów Anio Vetus i Aqua Claudia nad łączącymi się drogami Via Praenestina i Via Labicana. Aurelian włączył ją w obręb swoich Murów wzmacniając wieżami. Obecnie brama nazywa się Porta Maggiore.
     
Porta Labicana (Praenestina)    Porta Labicana (Praenestina)2

Porta Maggiore-k

Porta Maggiore3-k
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk