girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Porta Nomentana Brama Nomentańska w Murach Aureliana na drodze do Nomentum (dzi¶ Mentana), obecnie zwana Porta Pia. Odbudowana od podstaw w XVI w. na polecenie papieża Pius IV, otrzymała nazwę Pia. Dekorował j± Michał Anioł. W 1870 r. toczyły się przy niej ostre boje między stronami walk o niepodległo¶ć Włoch.
 
Porta Nomentana

Porta Nomentana2

Porta Nomentana3

Porta Nomentana5
Porta Pia od strony wschodniej

Porta Nomentana4
Porta Pia od strony zachodniej
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk