girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Porta Ostiensis Brama Ostyjska w Murach Aureliana na drodze do Ostii, obecnie zwana Porta S. Paolo.
     
Porta Ostiensis    Porta Ostiensis2

Porta san Paulo

Porta Ostiensis-k
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk