girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Porta Pinciana Brama Pincjańska w Murach Aureliana na drodze Via Salaria Vetus.
     
Porta Pinciana    Porta Pinciana

Porta Pinciana
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk