girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Porta Querquetulana Brama w Murach Serwiusza na Mons Caelius. Obecnie zwana też Chiusa (Zamknięta)
     
Porta Caelimontana

Porta Querquetulana

Porta Querq.
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk