girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Porta Quirinalis Brama Kwirynalska w Murach Serwiusza na Collis Quirinalis. Taką nazwę też miała późniejsza brama w Palazzo in Termini.
     
Porta Caelimontana

Porta quirinalis in Termini
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk