girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Porta Salaria Brama Solna w Murach Aureliana, zburzona w 1871 r. Obecnie obudowana stoi na Piazza Fiume.
     
Porta Salaria    Porta Salaria

Porta Salaria
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk