girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Porta Viminalis Brama w Murach Serwiusza u stóp Collis Viminalis w pobliżu dzisiejszego dworca kolejowego Termini.
     
Porta Caelimontana

Porta Viminalis  
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk