girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Porticus Divorum (44) Był to wielki plac o wymiarach 180 x 55 m., otoczony portykami przyozdobionymi posągami, zbudowany przez Domicjana ku czci swojego ojca Wespazjana i swojego brata Tytusa. Obecie to teren Piazza del Colllegio Romano.
     
 Porticus Divorum    Porticus Divorum2

Collegio Romano

Collegio romano-statuae
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk