girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Porticus Liviae (97) Portyk Liwii, wybudowany w 15 r. p.n.e., był placem o wymiarach 115 x 75 m. otoczonym kolumnadą. W środku placu znajdował się Ołtarz Zgody. Obecnie na tym terenie znajduje się kościół San Pietro in Vincoli (Świętego Piotra w Okowach) z relikwiami kajdan św. Piotra oraz rzeźbą Mojżesza Michała Anioła.

Porticus Liviae    Porticus Liviae2    Porticus Liviae3

San Pietro in Vincoli3

s. Pietro in vinc.3-k

s. Pietro in vinc.-moses

San Pietro in Vincoli

zob.
San Pietro in Vincoli, B. (Piazza San Pietro in Vincoli 4a)
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk