girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Porticus Minucia Frumentaria (42) Portyk Minucyjski Zbożowy z Templum Nympharum na dziedzińcu, wybudowany w I w. p.n.e., był używany w czasach Klaudiusza do rozdawnictwa zboża. Obecnie to teren Largo dei Ginnasi.

Porticus Minucia Frum.     Largo ginnasi2

lrgo ginassi

 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk