girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Porticus Philippi (50) Portyk Filipa wybudowany w 29 r. p.n.e. przez L. Marcjusza Filipa wokół świątyni Herkulesa z Muzami. Obecnie na tym terenie znajduje się główna Synagoga Rzymu.

pORTICUS oCTAVIAE4

Porticus Philippi3

synagoga
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk