girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Porticus Pompeianae (45) Zespół portyków, wybudowanych przez Pompejusza w 50 r. p.n.e., obejmował obszar 180 x 135 m. Znajdował się przed Teatrem Pompejusza służąc widzom jako miejsce przechadzek w czasie przerw w widowiskach. W północno-wschodnim narożniku Portyku znajdowała się druga, obok właściwej Kurii, sala posiedzeń senatu, przed wejściem której w 44 r. p.n.e. został zamordowany Juliusz Cezar. Dzisiaj teren Portyku Pompejusza zajmuje dzielnica między Sant`Andrea della Valle poprzez S. Giuliano dei Fiamminghi aż do Via della Torre Argentina.

Porticus Pompeianae    Porticus Pompeianae2

 portico pompeo    Porticus Pompeianae-cezar

s. andrea
S. Andrea della Valle - widok z Gianicolo

s. andrea2
S. Andrea della Valle

s. giuliano
S. Giuliano
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk