girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Porticus (93) Portyk u stóp Palatynu, za Atrium Vestae, patrząc od Forum Romanum, używany dla celów handlowych. Obecnie to teren dolnej części niegdyś tarasowych Ogrodów kardynała Farnese, Horti Farnese, od których bramę przeniesiono w inne miejsce, przy Via s. Gregorio - prowadzi ona współcześnie do Parco del Celio (All` Ombra del Colosseo).
     
Porticus    
Tak mógł wyglądać Portyk u podnóży Palatynu, ale był bardziej bogaty.

horti farnese

horti farnese1

horti farnesi2-rys

horti farnese-rys

horti farnese-brama-k
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk