girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Prata Quinctia Łąki Kwinktiańskie u podnózy Ianiculum zwane tak od właściciela L. Kwincjusza Cyncynata, który przeznaczył je na wypas zwierząt jucznych. Dzisiaj na tym terenie leży m.in. Carcere Regina Coeli, główne więzienie pod patronatem Królowej Nieba.

Prata Quinctia

Carcere Regina Coeli

ianiculum2
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk