girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Pyramis (14) Wielki grobowiec w kształcie piramidy, zwany też w średniowieczu Meta Romuli, w pobliżu Mauzoleum Hadriana. Zburzony został w 1499 r.

Pyramis    Pyramis3    Pyramis2
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk