girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Regia Według tradycji była to siedziba królów wybudowana przed Forum Romanum w czasach Numy Pompiliusza. W okresie republikańskim budynek ten, jak i plac przed nim, był w poszanowaniu niemal kultowym.

 Regia3  

Regia2    Regia

regia-forum-k
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk