girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Septizonium Severi (75) Była to budowla u stóp Palatynu poniżej Term Septymiusza Sewera o trzech kondygnacjach, 90 m. długości, z bocznymi skrzydłami w kształcie paraskenionów. Nazwę Septizonium interpretowano jako oznaczenie siedmiu segmentów fasady, przed którymi stały posągi personifikujące siedem planet mających wpływ na siedem dni tygodnia. Przed niszami biły monumentalne fontanny. Ruiny stojące do XVI w. zostały zburzone przez papieża Sykstusa V.

septizonium     Septizonium Severi

Septizonium Severi

septizonium severi-k
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk