girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Sepulcrum Eurysacis Grobowiec M. Wirgiliusza Eurysacesa zbudowany na zbiegu Via Praenestina i Via Labicana (za Porta Praenestina) po 30 r. p.n.e. Ponieważ zmarły był piekarzem, wewnętrzne ściany grobowca pokryte są płaskorzeźbami przedstawiającymi różne stadia powstawania chleba.

Sepulcrum Eurysacis    Sepulcrum Eurysacis

Sepulcrum Eurysacis3

Porta Maggiore2-k
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk