girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Sepulcrum Lucilii Paeti Grobowiec trybuna wojskowego Lucyliusza Paetusa i jego siostry Polli zbudowany za czasów Augusta przy Via Salaria.

    Sepulcrum Lucilii Paeti
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk