girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Sepulcrum Pomponii Hylae (73) Grobowiec Pomponiusza Hylasa przy Via Latina w kształcie columbarium (gołębnika) z licznymi wnękami na urny z prochami zmarłych. Czas użytkowania grobowca ocenia się na okres od Cezara do Klaudiusza.

Sepulcrum Pomponii Hylae     Sepulcrum Pomponii Hylae2     
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk