girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Sepulcrum Scipionum (72) Grobowiec zbudowany przy Via Appia w IV-III w. p.n.e. z kamiennego tufu przeznaczony na chowanie zmarłych członków rodziny Scypionów. Pierwszym pochowanym był w 298 r. p.n.e. L. Korneliusz Scypion Barbatus.

Sepulcrum Pomponii Hylae     Sepulcrum Scipionum

Sepulcrum Scipionum2     Sepulcrum Scipionum3

Sepulcrum Scipionum4
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk