girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Stabula Factionum IIII Teren na Polu Marsowym obejmujący Stajnie Czterech Ugrupowań rywalizujących w czasie wyścigów konnych, pastwiska i pomieszczenia na rydwany. Obecnie teren zajmuje mniej więcej Palazzo Farnese.

Stabula Factionum IIII    Stabula Factionum IIII

Stabula Factionum IIII 3

palazzo Farnese-vasi

palazzo Farnese-sufit
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk