girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Stadium Domitiani Stadion wybudowany przez Domicjana dla 30000 widzów był przeznaczony do rozgrywania zawodów atletycznych i miał rozmiary 275 x 106 m. Obecnie znajduje się tam Piazza Navona ("Duży Okręt").

Stadium Domitiani     Stadium Domitiani3

Stadium Domitiani4

Stadium Domitiani2

Piazza Navona-k
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk