girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Stagnum Agrippae (32) Sztuczny Staw Agryppy, zwany też Basenem Agryppy, łączył się z Tybrem przez odkryty kanał Euripus. Obecnie to teren Piazza di Sant` Eustachio.

Stagnum Agrippae

  s. Eustachio-vasi

s.eustachi e andrea
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk