girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Tabularium Monumentalne Archiwum Państwowe na zboczach Kapitolu zostało wybudowane w 78 r. p.n.e. Obecnie na bazie starożytnego Tabularium istnieje Palazzo Senatorio (Sede dei Commune).

Tabularium    Tabularium

Tabularium-k

tabularium2-k

tabularium3-k
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk