girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Tarentum Obszar przy Tybrze, niedaleko późniejszego Pons Neronianus, przeznaczony do sprawowania kultu bogom Dis (utożsamianego z Plutonem, Hadesem) i Prozerpiny. Uroczystego odnowienia poświęcenia terenu tym bogom dokonał August w 17 r. p.n.e. Obecnie na tym terenie znajduje się kościół S. Giovanni dei Fiorentini.

 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk