girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Templa Fori Holitorii (55) Trzy świątynie na Placu Warzywnym z okresu republikańskiego poświęcone: Janusowi utożsamianemu z bogiem Dis Pater, bogini Spes (Nadzieja) i Junonie Sospista (Wybawicielka). Na ruinach tych świątyń [głównie środkowej] stanął kościół San Nicola in Carcere (Świętego Mikołaja w Więzieniu), w murach którego widać pozostałości poprzednich świątyń.

Templa Fori Holitorii2
   
Templa Fori Holitorii    temp. fori hol.-p

Templa Fori Holitorii    Templa Fori Holitorii5

san Nicola in Carcere
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk