girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Templa Matris Matutae et Fortunae (56) Świątynie Matki Matuty i Fortuny wybudowane zostały w 395 r. p.n.e. u stóp Kapitolu na terenach sanktuarium, Świętego Okręgu z czasów króla Serwiusza Tulliusza. Fragmenty posągów są świadectwem etruskiej obecności w Rzymie. Obecnie w pobliżu znajduje się kościół S. Maria della Consolazione (Matki Bożej Pocieszycielki).

Templa Matris Matutae et Fortunae2    tEMPLA mATRIS mAT. 3

t. matris matutae

santa Maria della Consolazione

Mater Mat.-p
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk