girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Templum Apollinis Sosii (52) Świątynia Apollina na północ od Teatru Marcellusa dedykowana w 431 r. p.n.e., a odbudowana w 34 r. p.n.e. przez Gajusza Sosjusza.

tEMPLUM BELLONAE4
 
Templum Apollinis Sosii2    Templum Apollinis Sosii

Theatrum Marc.2-p
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk