girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Templum Bellonae (53) Świątynia bogini wojny Bellony została zbudowana przez Klaudiusza Appiusza Cekusa (Ślepego) w V w. p.n.e., stała w pobliżu świątyni Apollona Sosjusza.

Templum Bellonae3   Templum Bellonae5   

Templum Bellonae4    Templum Bellonae7

Templum Bellonae6
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk