girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Templum Concordiae Świątynia Zgody na zboczach Kapitolu została zbudowana w 367 r. p.n.e. na pamiątkę zgody zawartej pomiędzy patrycjuszami i plebejuszami. Odbudowana została w 121 r. p.n.e., a za czasów Augusta przyozdobiona wieloma wspaniałymi dziełami sztuki.

Templum Concordiae     Templum Concordiae2

Templum Concordiae4    Templum Concordiae3

templum Concordiae-k

templum concordiae2-k
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk