girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Templum Divi Claudii (71) Świątynia Boskiego Klaudiusza została wzniesiona przez Agrypinę w 54 r. n.e. na górze Caelius. Częściowo zburzona przez Nerona została dokładnie odbudowana przez Wespazjana i otoczona ogromnym placem o wymiarach 200 x 180 m. zamkniętym portykami. Obecnie na tym terenie znajduje się kościół świętego Jana i Pawła, Santi Giovanni e Paulo.
       
Templum Divi Claudii    Templum Divi Claudii2

Templum Divi Claudii6

Templum Divi Claudii4

Templum Divi Claudii5
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk