girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Templum Divi Hadriani (26) Świątynia Boskiego Hadriana wybudowana po jego śmierci w 145 r. n.e. na Polu Marsowym. Znajdowała się na placu otoczonym kolumnadą, a przed wejściem do świątyni wznosił się łuk tryumfalny. Częściowo teren świątyni zajmuje dzisiaj Piazza di Pietra z wmurowanymi kolumnami starego sanktuarium.

Templum Divi Hadriani    Templum Divi Hadriani2    Templum Divi Hadriani3

Templum Divi Hadriani4

 Templum Divi Hadriani5
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk