girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES

Templum Divi Iulii Świątynia Boskiego Juliusza, dedykowana przez Oktawiana w 29 r. p.n.e., została zbudowana na Forum Romanum w miejscu spalenia zwłok Cezara. Obok August postawił jedno przelotowy łuk ku swojej czci, na drodze prowadzącej na Forum.
       
Templum Divi Iulii    Templum Divi Iulii2

Templum Divi Iulii3

Templum Divi Iulii3    

Templum Divi Iulii7

 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk