girlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlandagirlanda

Topograficzny Słownik

Starożytnego Rzymu

girlandagirlandagirlandagirlandagirlanda
opracował Petros Pneumatikos

lupa
STRONA GŁÓWNA

ROMA ANTIQUA
ROMA ANTIQUA
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA IN MEDIA PARTE
ROMA MODERNA
ROMA MODERNA
CONSTANTINUS
REGES ET IMPERATORES


Templum Fortunae Publicae in Monte Quirinale. Świątynia Pomyślnego Losu Publicznego na Wzgórzu Kwirynale przy Alta Semita została wybudowana w 194 r. na pamiatkę zwycięstw nad Hannibalem. Niemal naprzeciw niej zbudowano później Ara Neronis.  Obecnie to teren Ogrodów przy Pałacu Prezydenckim na Kwirynale.
       
ara Neronis

kwirynal-ogrody
 
STRONA GŁÓWNA

wietrzyk